Влезниците можите да ги обезбедите со пополнување на подадоци за наплата и одбирање за начинот на плаќање. По уплата на средствата, влезниците ќе бидат обезбедени и испратени.